Stikkord: gjenbruk

DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

 I love DIY and redesign, and this is what came out of some old pair of jeans /// Jeg elsker redesign og dette er hva som kom ut av noen gamle dongeribukser!


A couple of years ago I made an assignment for the 8th grade students in the design- and redesign class I was teaching, where each student got one pair of jeans, and they were told to make these into something else. They had to use as much of the fabric as possible, but they were allowed to bring in other fabrics and materials as well, and they could make more than one item.

After giving each student their pair of jeans I was left with two pairs, and I figured I would make something as an inspiration, to show the students that the jeans could be transformed into something else than the typical bag, mini skirt or pair of shorts. I had just become an aunt so I was in quite the baby mood, and the choice fell on a teddybear. I wanted to keep within less than half of the time frame that the students were given on the assignment, it wouldn´t be fair otherwise since I have a lot more experience, and ended up using 1/3 of the time frame. This project is not for beginners and was just an inspiration, but some of the students would´ve been able to pull it off with my help.

///

For et par år siden var jeg lærer i valgfaget Design og Redesign på 8. trinn, og da lagde jeg en oppgave til dem der de fikk utdelt hver sin dongeribukse som de så skulle gjøre om til noe nytt. De måtte bruke så mye av buksen som mulig, men de kunne også bruke annet stoff og materialer, og de kunne lage mer enn et produkt om det var ønskelig.

Etter at alle elevene hadde fått utdelt hver sin dongeribukse var det to bukser til overs. Jeg fant ut at jeg ville lage noe som inspirasjon, for å vise elevene at dongeribuksen kunne bli til noe annet enn den typiske vesken, miniskjørtet eller shortsen. Jeg hadde akkurat blitt tante, så jeg var i babymodus, og valget falt på en bamse. Jeg ville holde meg under halvparten av tidsrammen som elevene hadde fått på oppgaven, fordi det ellers ikke ville bli rettferdig, siden jeg har mye mer erfaring. Jeg endte opp med å bruke 1/3 av tiden som elevene hadde på seg. Dette prosjektet er ikke for nybegynnere, og var bare ment som inspirasjon, men et par av elevene mine var så flinke at de fint hadde klart det med litt hjelp.

IMG_20150114_192041

I used half of each pair of the leftover jeans since they were in two different shades. I downloaded a lovely pattern from the internet, cut out the pieces and sewed everything together. I used 3 old buttons for the eyes and nose, and the stuffing is some old and ugly curtains cut into pieces. This made the teddybear quite heavy, so I ended up filling the upper half with regular stuffing.

///

Jeg brukte halvparten av hver av de to dongeribuksene som var til overs, siden de var i to forskjellige nyanser. Jeg lastet ned et mønster fra nettet, klippet ut delene og sydde alt sammen. Jeg brukte 3 gamle knapper til øyne og nese, og fyllet er noen gamle og stygge gardiner som jeg klippet i biter. Dette gjorde at bamsen ble veldig tung, så jeg endte opp med å fylle øverste halvdel med vanlig vatt.

IMG_20150114_191949

So this is one way to reuse a pair or two of old jeans. Have you redesigned something from old materials? I´d love to see it! 🙂

You can find the pattern here!

///

Så dette er en måte å skape nytt liv i noen gamle dongeribukser. Har du redesignet noe av gamle materialer? Fortell meg gjerne om det! 🙂

Mønster til bamsen finner du her!


 

REDESIGN – Knitted sweater turned into crochet rug /// GJENBRUK – Strikket genser ble til gulvteppe

REDESIGN – Knitted sweater turned into crochet rug /// GJENBRUK – Strikket genser ble til gulvteppe

See how my old knitted sweater turned into a crochet rug! /// Se hvordan min gamle strikkegenser ble til et heklet teppe! 


DESIGN AND PATTERN: HEGE ESPELAND LYGRE


heklet_gulvteppe1_hegeespelandlygre

More than 10 years ago I had a knitted sweater that didn´t fit. But I liked the yarn so I put it in a bag and it was long forgotten, until last winter when I was going through some boxes in my garage.

One day I decided to make something from the yarn and since it was so thick and heavy I figured I´d make a rug out of it. So I found a large crochet hook and startet crocheting. I didn´t have a pattern so the rug emerged by each stich.

///

For over 10 år siden hadde jeg en strikkegenser som ikke passet. Men jeg likte garnet veldig godt, så jeg rakk opp hele genseren og endte opp med nøster i 3 farger. Så ble de pakket ned i en pose og glemt, helt til i fjor vinter da jeg var hjemme på Bømlo og hadde en sortering i esker i garasjen min (jeg eier et hus der), for der dukket plutselig den lenge glemte posen opp igjen.

En dag bestemte jeg meg for å gjøre noe med dette garnet og fant ut at jeg ville lage et gulvteppe av det siden garnet var såpass tykt. Så det ble frem med en stor heklenål, og så satte jeg i gang. Jeg hadde ikke noe mønster å gå ut i fra så teppet formet seg for hver maske.

heklet_gulvteppe2_hegeespelandlygre

As you can see it got quite thick… /// Som dere ser så ble det ganske tykt…

When I had only 19 stitches left I ran out of white yarn. Now isn´t that just typical! And as the perfectionist that I am I undid almost half the rug, to change one row of double crochet to single crochet, cause then I would have enough yarn to finish the rug.

///

Da jeg hadde bare 19 masker igjen gikk jeg tom for det hvite garnet. Er det ikke typisk! Og som den perfeksjonisten jeg er, så rakk jeg altså opp halve teppet, for å gjøre den ene omgangen med staver om til fastmasker, slik at jeg skulle få nok garn på slutten.

heklet_gulvteppe4_hegeespelandlygre

heklet_gulvteppe3_hegeespelandlygre

The finished rug measures almost 26 inches, that´s when I ran out of yarn. I did have some leftovers to make a few small baskets too.

///

Gulvteppet ble 65 cm i diameter, da var jeg tom for garn. Et par små kurver ble det også av restene.

heklet_gulvteppe6_hegeespelandlygre

heklet_gulvteppe7_hegeespelandlygre

So my old knitted sweater got a new life, and it´s one of my cat´s favorite places, he loves cuddling up on it.

///

Så den gamle strikkegenseren fikk seg et nytt liv, og er et av yndlingsstedene til katten min, han elsker å kose seg oppå der.

Heklet gulvteppe av Hege Espeland Lygre


Do you want to make your own crochet rug? If you can´t do it without a pattern you can find a pattern on a doily that you like. Find some thick yarn or cut strips of fabric, use a large crochet hook (I used a 10 mm hook), and start crocheting!

Good luck! 🙂

///

Har du lyst å hekle ditt eget gulvteppe? Dersom du ikke klarer å hekle uten oppskrift kan du finne en oppskrift på en liten rund duk som du liker godt. Finn frem tykk tråd eller klipp opp remser av tøy, bruk en stor heklenål (jeg brukte nr.10) og sett i gang!

Lykke til! 🙂